SĐK: Hộp 1 lọ vắc xin 0,5 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 0,5 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 0,5 ml dạng hỗn dịch để tiêm.

SĐK: Hộp 1 lọ vắc xin 1,0 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 1,0 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 1,0 ml dạng hỗn dịch để tiêm.

SĐK: Hộp chứa 1 lọ vắc xin 1,0 ml dạng dung dịch; Hộp chứa 1 lọ vắc xin 0,5 ml dạng dung dịch

SĐK: bột đông khô pha tiêm

SĐK: hỗn dịch và bột vắc xin đông khô

SĐK: Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch. Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml vắc xin dạng hỗn dịch.

SĐK: bột đông khô pha tiêm

SĐK: Bột đông khô pha tiêm